NITEC-2020 Konferansı

15.10.2020

NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) tarafından 4-5 Kasım 2020 tarihlerinde internet ortamında gerçekleştirilecek NITEC-2020 konferansına dair duyuruya https://www.ncia.nato.int/business/partnerships/key-events/nitec-connect.html bağlantısından ulaşılabilmektedir. Anılan konferansta, Ajansın sözleşme usulleri, ihale yöntemleri ve işbirliği alanları konusunda bilgiler aktarılacağı cihetle, firmalarımızın da faaliyete katılımının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Bu duyurunun eki yoktur.

Tüm Duyurular